menu

Nieuwsbrief

Info en aanmelding
Veel uitwisseling bij ledenvergadering  
2020-03-09

Zoals gebruikelijk was er weer veel belangstelling voor de ledenvergadering. Naast de normale agendapunten vanuit het bestuur werden de aanwezigen bijgepraat over diverse onderwerpen. Daarnaast werden er veel vragen gesteld over het bermonderhoud, de lage waterstanden in de natuur van Wetering Oost, collectieve zonnepanelen op daken, verdwenen borden Muggenbeet e.d.

Natura 2000
In het kader van Natura 2000 zijn er drie deelgebieden in de streek waar een herinrichting gepland staat. Erica Zwanenburg gaf de laatste stand van zaken door van de drie deelgebieden: 'Rondom de Kooi van Pen', Noordmanen en Muggenbeet.
- M.b.t. het gebied 'Rondom de Kooi van Pen' wordt op 23 maart een informatieavond gehouden bij An 't Waeter. Daar zullen Staatsbosbeheer en de andere partners van het project de plannen toelichten en is er de mogelijkheid om hierop te reageren. Tijdens deze avond zal er ook door de provincie Overijssel informatie over het gebied Noordmanen worden gegeven.
- M.b.t. het gebied 'Muggenbeet' is het herinrichtingsplan klaar. Hier is echter vertraging opgetreden omdat nog niet alle gronden beschikbaar zijn. Parallel met het herinrichtingsplan loopt nl ook een Landinrichtingsproject in de buurt en daarbij zullen nog gronden vanuit het gebied Muggenbeet uitgeruild worden met gronden bij het Landinrichtingsproject.
- Bij alle drie deelgebieden is er onder tussen zoveel vertraging opgelopen dat in 2020 nog geen 'schop in de grond' gezet kan worden.

Stichting Weerribben-Wieden
Jan Hanskamp uit Muggenbeet gaf een presentatie over de Stichting Weerribben-Wieden. Hij was vertegenwoordiger van de Plaatselijk Belangverenigingen uit De Weerribben. Met ingang van 2020 is hij hiermee gestopt en zal zijn taak worden overgenomen door Aaldert Muis uit Ossenzijl.
Er wordt een dringende oproep gedaan aan de bewoners om allert te zijn en wanneer dit nodig is te reageren op de ontwikkelingen die op het gebied van recreatie en toerisme in de streek gepland zijn.

Weerribben Zuivel
Klaas de Lange, eigenaar van Weerribben-Zuivel uit Nederland gaf een boeiende presentatie over het familiebedrijf. In de loop van de jaren zijn vele boeren uit de streek verdwenen. Met uitbreiding, innovatieve zuivelproducten en samenwerking met tal van organisaties is het bij dit bedrijf wel gelukt te blijven bestaan en is het uitgegroeid tot een groot gezond bedrijf, waar veel gezonde zuivelproducten worden gemaakt.

Zomervaartocht De Bazuin
Muziekvereniging De Bazuin uit Wetering bestaat dit jaar 100 jaar. Er zullen dit jaar speciale concerten worden georganiseerd. De jaarlijkse zomervaartocht over de Wetering zal daarom dit jaar eerder plaats vinden dan gebruikelijk en wordt gehouden op 16 mei. Om 16.00 uur vertrekken de muzikanten dan met de boot bij de Scheerebrug. Er wordt bij de rondvraag gevraagd om met veel versierde boten mee te varen over het traject Wetering-Giethoornse meer en weer terug.

Vastgestelde vergaderstukken:
- Agenda
- Notulen ledenvergadering 18 maart 2019
- Jaarverslag 2019 - redactiecommissie