menu

Nieuwsbrief

Info en aanmelding
Zwaluwwand bij Twitterhut klaar voor broedseizoen  
2020-03-08

De Junior Rangers van Weerribben-Wieden hebben zaterdag 8 maart geholpen met het schoonmaken en weer vullen van de broedgaten in de oeverzwaluwwand bij de Twitterhut in Wetering Oost. De zwaluwwand is eigendom van Staatsbosbeheer, maar de vogelgroep van de IVN afdeling Noordwest Overijssel heeft de zwaluwwand 5 jaar geleden geadopteerd en zorgt er sinds dien jaarlijks voor dat de wand goed wordt onderhouden en volgen zij het broeden van de oeverzwaluwen.

Prepareren nestgaten
De aanwezige 15 jongeren (leeftijd 12 t/m 18 jaar) van de Junior Rangers kregen uitleg van de IVN-vrijwilligers van de vogelgroep. Ze leerden hoe de zwaluwwand geprepareerd moest worden, voor dat de zwaluwen er weer in kunnen gaan broeden.
Ieder jaar moeten de gebruikte nestgaten schoongemaakt worden, zoals het verwijderen van grassen e.d. ter voorkoming van de groei van parasieten. De nestgaten worden daarom met een speciale 'boor' van ca 70 cm uitgeboord en voorzien van vers zand. De oeverzwaluwen graven zelf weer een nieuw nestgat met een lengte van 40 tot 70 cm.
Van de 156 nestgaten in de zwaluwwand waren er in 2019 135 bewoond geweest. Dit is minder dan andere jaren, maar dat kwam waarschijnlijk doordat in een zandbult aan de Rietweg spontaan door oeverzwaluwen ook ongeveer 90 nestgaten waren gemaakt. Door predatie bij de nestgaten aan de Rietweg zijn daar echter niet veel jongen groot geworden. De zwaluwwand in Wetering Oost is nu weer klaar voor het komende broedseizoen van de oeverzwaluwen.

Vogels kijken
Naast de werkzaamheden bij de oeverzwaluwwand kregen de Junior Rangers van Weerribben-Wieden een korte 'vogel-cursus' van de IVN-vrijwilligers van de vogelgroep. Het bleek daarbij dat de jongeren al veel kennis hadden over de vogels die te zien waren in de natte natuur in Wetering Oost.

Meer informatie over IVN afdeling Noorwest Overijssel: kijk op www.ivn.nl/afdeling/noordwest-overijssel
Meer informatie over de jongeren van IVN-Junior Rangers Weerribben-Wieden: kijk op www.juniorrangers.nl

Bron: IVN-Junior Rangers Nederland


Oeverzwaluwwand - (c) Foto: A. Niessen


Vers zand voor de nestgangen - (c) Foto: A. Niessen


Vogels kijken - (c) Foto: A. Niessen


(c) Foto: A. Niessen