menu

Nieuwsbrief

Info en aanmelding
Informatieavond concept-inrichtingsplan rondom Kooi van Pen  
2020-03-03

Update: Vanwege het coronavirus is onderstaande bijeenkomst door Staatsbosbeheer geannuleerd!
Zodra het mogelijk is wordt er een nieuwe datum geprikt.

Staatsbosbeheer organiseert op maandagavond 23 maart een informatieavond bij restaurant An 't Waeter in Wetering over het concept-inrichtingsplan en de geplande natuurherstelwerkzaamheden in het gebied rondom de eendenkooi de Kooi van Pen. Het gaat om werkzaamheden die Staatsbosbeheer in opdracht van de provincie Overijssel van plan zijn daar uit te voeren.
Staatsbosbeheer vindt het belangrijk dat iedereen in de buurt meegenomen wordt bij het maken van deze plannen en het is deze avond dan ook mogelijk om in individuele gesprekken hierover uw mening te geven of vragen te stellen.

Programma 23 maart 2020
Restaurant An 't Waeter, Wetering West 77 in Wetering.
- 19.30 uur Ontvangst met koffie of thee
- 20.00 uur Start informatiebijeenkomst met presentaties
- 21.00 - 21.45 uur Informatietafels en individuele gesprekken

Aanmelden verplicht
Men kan zich aanmelden door een e-mail te sturen naar: noordwestoverijssel@staatsbosbeheer.nl
Het e-mail adres NWOverijssel@staatsbosbeheer.nl - welke in de uitnodiging staat - is tijdelijk en zal binnenkort vervallen.
Deze informatieavond is voor de 'buren' van de eendenkooi (Wetering West 77 t/m Wetering West 105) en belangstellenden die in de omgeving wonen.
Voor de pachters van dit gebied zal een aparte informatiebijeenkomst worden georganiseerd.

Wat is er gepland?
Het is de bedoeling dat het laagveenmoeras in het gebied rondom de Kooi van Pen wordt hersteld. Denk daarbij aan werkzaamheden in of voor de typische trilvenen, petgaten, rietlanden en het open water. Door het uitvoeren van deze verschillende geplande maatregelen is de verwachting dat kenmerkende planten en dieren van dit unieke natuurgebied meer ruimte krijgen. Dit zijn bijvoorbeeld de grote vuurvlinder, de purperreiger, de bruine kiekendief, de grote karekiet en de roerdomp.
Meer variatie in dit landschap en open water zijn belangrijke voorwaarden voor het duurzaam behoud van natuur en landschap. Deze maatregelen zijn onderdeel van een landelijke aanpak om de natuur te herstellen en weerbaarder te maken tegen de effecten van stikstofuitstoot.

Voor de uitnodiging, die ook huis aan huis bij de 'buren' is bezorgd, klik hier


Rondom de Kooi van Pen - Wetering
Foto: Staatsbosbeheer