menu

Nieuwsbrief

Info en aanmelding
Inspraak glasvezelprijzen bij politieke markt gemeente  
2020-01-11

Op dinsdag 14 januari zal Hans Meijer namens de initiatiefgroep tegen de ongelijke glasvezelprijzen in onze regio inspreken bij de Politieke Markt van de Gemeente Steenwijkerland. Deze vindt plaats in het gemeentehuis en begint om 19.30 uur (raadszaal). Hierbij zal ook de petitie met handtekeningen/ ondersteuningen (ter informatie) worden aangeboden aan de verantwoordelijk wethouder.
Het zou kunnen helpen als de inspreker ondersteund zou worden door de aanwezigheid van zoveel mogelijke sympathisanten op de publieke tribune, dus iedereen is welkom!

Op politiek niveau heeft inmiddels ook de fractie van BGL schriftelijke vragen gesteld aan B&W over de gang van zaken m.b.t. de glasvezelsituatie. Deze zijn te vinden op de site van de gemeente, zie hier

Petitie breed gesteund in Wetering en omgeving
De genoemde petitie werd eerder (30 december) al officieel aangeboden aan de directie van Rendo/Glasvezelbuitenaf. Op 7 januari is hen vervolgens ook nog een volledig bijgewerkte lijst met handtekeningen / ondersteuningsmails toegestuurd. Van de totaal ruim 400 steunbetuigingen op dat moment waren er een kleine 100 uit het gebied van Plaatselijk Nut afkomstig. Er komen er overigens nog steeds binnen. Het wachten is nu op een formele reactie vanuit de directie van Rendo, die volgende week is toegezegd.

U kunt de petitie nog steeds steunen, zie vorig bericht op deze website, klik hier

In de Stentor van 11-01-2020 staat ook een artikel hierover: zie hier