menu

Nieuwsbrief

Info en aanmelding
Strijd tegen ongelijke glasvezeltarieven  
2019-12-19

Al langere tijd bestaat er in het buitengebied verontwaardiging over de erg ongelijke tarieven die Glasvezel Buitenaf/Rendo hanteert tussen de aansluitkosten voor glasvezel in het buitengebied (15,- p.mnd of 1900 ineens) en de kernen (gratis). Nadat diverse gesprekken met Rendo en ook de gemeente hierover op niets zijn uitgelopen, zijn bij een informatie-avond in Belt-Schutsloot op 18 december daarom de krachten gebundeld en is er op initiatief van Dorpsbelangen Belt-Schutsloot zelfs een petitie gestart hiertegen.

Steunbetuigingen, te beschouwen als ondertekening van de petitie, kunt u, voor 30 december 2019, sturen naar: glasvezelpetitie@gmail.com.
Voor het downloaden van de petitie, klik hier

Nu of nooit
Kernpunt is dat velen in het buitengebied zich misleid voelen omdat de bewoners in 2017 de keuze kregen: "Nu glasvezel of nooit glasvezel".
Totale kosten voor de aanleg in het buitengebied zijn destijds ook collectief en gelijkverdeeld betaald door de deelnemers het buitengebied, inclusief solidariteit met de (erg) verre en dure aansluitadressen. Aanleg in de coax-bekabelde kernen (=Ziggo) zou daarnaast ook nooit plaatsvinden werd ons nadrukkelijk voorgehouden, vandaar de hoge kosten.
Maar het liep dus anders en nu de infrastructuur er grotendeels ligt, worden de overige adressen er grotendeels gratis bij aangesloten. Met diezelfde collectieve solidariteit zouden volgens velen daarom nu dan ook de kostenbijdrages moeten worden herverdeeld over alle aansluitingen (net als vastrecht voor gas en electriciteit).

Frustratie
Onze omgeving lijkt daarbij na 2 jaar nog net in 2019 een glasvezelverbinding te krijgen, maar ongeveer de helft van het buitengebied zit ondanks herhaalde toezeggingen nog steeds een tijd zonder. Dit maakt de frustratie des te groter, want zelfs de eerste kernen krijgen binnenkort al wel een aansluiting.

Aandacht
Ook de "feestelijke" bijeenkomst van Rendo in Scheerwolde op 19 december naar aanleiding van de start van deze aanleg in de kernen en bij bedrijven werd aangegrepen om dit opnieuw onder de aandacht te brengen bij Rendo, media en andere aanwezigen. Vanuit Plaatselijk Nut Wetering e.o. waren er zelfs twee spandoeken (zie foto) en zowel de Steenwijker als de Stentor besteedden er uitgebreid aandacht aan.

De genoemde petitie is inmiddels al meer dan 200 keer ondertekend en zal op 30 december worden aangeboden aan de directie van Rendo. Daarnaast wordt er door de actiegroep serieus onderzocht of er juridische stappen ondernomen kunnen worden richting RENDO/Glasvezel Buitenaf.
Wordt vervolgd dus...

Meer informatie over glasvezel op deze website, klik hier