menu

Nieuwsbrief

Info en aanmelding
Renovatie gemaal Wetering vertraagd
2018-12-10 11:11:39
 
Dit jaar is er in opdracht van waterschap Drents Overijsselse Delta volop gewerkt aan de renovatie en uitbreiding van het gemaal Wetering.
In het gemaal zijn twee van de drie pompen vervangen. Eén van de oude pompen blijft in het monumentale gemaal gehandhaafd als industrieel erfgoed. Tegenover het gemaal aan de westzijde van de Wetering is een nieuw gemaal met eigen uitstroomwerk gebouwd. Hierin is de derde nieuwe pomp geïnstalleerd.


Bouwwerkzaamheden Wetering West
Het aanbrengen en weer verwijderen van de lange damwandplanken voor de bouwkuip van het westelijke gemaal is moeizamer verlopen dan vooraf ingeschat. De gevolgen daarvan zijn ook in de directe omgeving helaas niet onopgemerkt gebleven. Uiteindelijk kon dit nieuwe gemaal in september in gebruik worden genomen en is het bouwterrein netjes afgewerkt.


Bouwwerkzaamheden Wetering Oost
Na de zomervakantie zijn de werkzaamheden gestart in het bestaande gemaal aan de oostzijde. Ook hier werd een tijdelijke pompinstallatie geplaatst voor bemaling van de oostelijke polder. In het gemaal werd het nodige gesloopt, onder andere twee grote gietijzeren slakkenhuizen van pompen en delen van de bestaande betonconstructies. Inmiddels staan de twee nieuwe pompen op hun plek en wordt de elektrische installatie van het gemaal vernieuwd. Buiten wordt  de laatste hand gelegd aan het maken van een nieuwe uitstroomgoot en renovatie van de deels aangetaste betonconstructies. Het beton van de duiker onder de vaarweg die de oostelijke en westelijke polder verbindt, bleek van slechte kwaliteit. Er zijn grote kunststof buizen in deze koker geschoven om weer een sterke en dichte verbinding te krijgen.

Planning
Volgens de oorspronkelijke planning zou het gemaal eind december in bedrijf worden genomen. Door uitloop van werkzaamheden en het mijden van opstartrisico’s tijdens de komende vakantieperiode, is dit uitgesteld tot eind januari. Dan wordt de tijdelijke pompinstallatie verwijderd en wordt de oude beschoeiing aan in-en uitstroom-zijde van het gemaal vernieuwd. Als laatste worden de verhardingen aangebracht en wordt het bouwterrein afgewerkt. Uitgaande van een werkbare winterperiode wordt er verwacht dat eind maart alle werkzaamheden gereed zijn.
 
Ingebruikname gemaal
Volgend voorjaar neemt het waterschap het gerenoveerde gemaal met een officieel tintje in gebruik. De bewoners in Wetering worden uiteraard bij betrokken.

Contact
Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met de projectleider van het waterschap, Ben Sluiter, telefoon: 088 -2331521, e-mail: bensluiter@wdodelta.nl of kijk op wdodelta.nl/gemaalwetering.
Voor meer informatie over het gemaal Wetering Oost, klik hier
 
Bron: Waterschap Drents Overijsselse Delta

Nieuwe uitstroomgoot gemaal Wetering Oost
 
 
Nieuwe pomp in opbouw