menu

Nieuwsbrief

Info en aanmelding
Feest! Kom dat zien - Eenden in Kooi van Pen!
2018-07-27 23:00:00


Eenden in een eendenkooi... dat zou eigenlijk heel normaal moeten zijn. Maar dat was helaas niet zo in de Kooi van Pen. Tot 2007 zijn er in deze eendenkooi nog eenden gevangen, maar de vangst liep zo achteruit dat de kooiker helaas moest stoppen.

Eldorado eenden
Vroeger was het Weerribben gebied een eldorado voor eenden. Veel open water, rietlanden en weilanden waar ze hun eten konden halen en de kooibossen zorgden voor de noodzakelijke rust die ze als nachtactieve dieren overdag nodig hadden. Door een ander beheer van het landschap zijn er vanaf 1975 steeds meer bossen gekomen in het Weerribben gebied. In de loop van de tijd waren de kooibossen echter niet meer te onderscheiden van de moerasbossen die er waren ontstaan.

Bossen
Met de komst van de bossen verviel niet alleen een deel van de gebieden waar eenden hun eten haalden, maar kwamen er ook 'bosbewoners' in het gebied die er vroeger niet waren. Zo kwam o.a. de havik en de boommarter. Vooral de havik verstoorde de rust van de eenden en de boommarters lusten daarnaast ook wel een eendenei. Hierdoor verdwenen in de loop van de tijd de 'staleenden' uit de Kooi van Pen.

Makkehok
De vrijwilligers van Staatsbosbeheer in de Kooi van Pen zijn na het vertrek van de kooiker al jaren druk om één van de grootste eendenkooien van Europa te behouden en te renoveren. Maar het gesnater van de eenden ontbrak nog steeds.
Dus werd er een jaar geleden gestart met de renovatie van een deel van de eendenkooi waar een veilig 'makkehok' kon komen voor nieuwe eenden.
Na een jaar timmeren en boren aan het 'makkehok' was deze in mei 2018 klaar en was er eindelijk een plek waar eenden veilig kunnen verblijven zonder gestoord te worden door 'rovers' of dat ze zich zelf 'bevrijden'...

Gesnater in de kooi
Via de vogelopvang Drachten zijn er 25 eenden beschikbaar gesteld en hebben zij in juni het 'makkehok' bij de Oude kolk in gebruik genomen. Prachtig vinden de vrijwilligers én de eenden het.
Er is weer vrolijk gesnater in de eendenkooi!

Open dagen Kooi van Pen
Wilt u meer weten over de nieuwe eenden in de Kooi van Pen, wat vrijwilligers en Staatsbosbeheer daar nog meer doen, of wilt u gewoon genieten van één van de prachtigste plekken van onze omgeving?
Geef u dan op voor de jaarlijkse rondleidingen die er weer worden georganiseerd. Voor de uitnodiging klik hier

De data zijn zaterdag 27 oktober en zondag 4 november.
De vaar-wandel rondleiding duurt ca 3 uur.
Opgave vóór 15 oktober opgeven bij Tjallien Muis; e-mail tjmuis11@zonnet.nl of tel: 0521-371344.

Bron: Stichting Vrijwilligersgroep Kooi van Pen