menu

Nieuwsbrief

Info en aanmelding
 Open dagen Kooi van Pen druk bezocht
2017-11-05 23:00:00

Het was 'volle bak' bij de Open Dagen dit jaar in de Kooi van Pen op zaterdag 21 oktober en zondag 5 november. Alle 200 belangstellenden mochten onder begeleiding van de vrijwilligers van Staatsbosbeheer een kijkje nemen in één van de grote 'geheimen' van onze streek.
Na afloop waren de bezoekers erg onder de indruk van het geheimzinnige en het grote gebied, dat toch zo vlak bij huis ligt. Daarnaast overheerste het ontzag voor de mooie natuur en het vele werk dat gedaan is en nog moet gebeuren door de vrijwilligersgroep om deze eendenkooi te renoveren en te onderhouden.

Stichting Vrijwilligersgroep Kooi van Pen
Sinds 2015 werkt de groep onder de vlag van 'Stichting Vrijwilligersgroep Kooi van Pen'. Eén van de vrijwilligers vertelt waarom ze blij zijn met het vele werk: "Dat werk willen wij graag blijven doen, omdat we het heerlijk vinden om buiten en actief bezig te zijn. Het werken in een groep vrijwilligers in de buitenlucht is voor ons echt ‘ontspanning door inspanning’ en helpt onze geest en lijf gezond te houden”.
Hun missie is dan ook: "Samen investeren in het beschermen, het beleven en het benutten van dit cultuur historisch erfgoed de Kooi van Pen. Dat willen we blijven doen!"

Voor een beeldimpressie van de Open Dagen van 2017 in de eendenkooi Kooi van Pen, klik hier
Meer informatie over de eendenkooi Kooi van Pen in Wetering, zie www.kooivanpen.nl