menu

Nieuwsbrief

Info en aanmelding
Vertraging recreatiepark
2008-12-01 23:00:00

De aanleg van het woon- en recreatiepark Scheerwolde en het Scheeremeer heeft in ieder geval drie maanden vertraging.
Na het goedkeuringsbesluit van Gedeputeerde Staten van Overijssel op het bestemmingsplan ‘Woon- en recreatiepark Scheerwolde’ zijn er twee schorsingsverzoeken naar de Raad van State in Den Haag gegaan.

Volgens dhr. Mulder van de gemeente Steenwijkerland zal de Raad van State in februari 2009 een uitspraak doen op beide schorsingsverzoeken. 
Als de schorsings-verzoeken geweigerd worden zullen de bouwwerkzaamheden vlak hierna beginnen.

Als de schorsingsverzoeken worden toegekend zal er waarschijnlijk in november 2009 een definitieve beroepsuitspraak komen door de Raad van State.

Het toekomstige Scheeremeer?
© Foto: E.Zwanenburg