menu

Nieuwsbrief

Info en aanmelding
Plaatselijk Nut Wetering e.o.
 
De vereniging Plaatselijk Nut Wetering en omstreken stelt zich ten doel het behartigen van de algemene plaatselijke belangen vanuit bewonersoogpunt van de buurtschappen Wetering en omgeving (Wetering, Muggenbeet, Nederland, Oeverweg en een deel Steenwijkerdiep), zowel op eigen initiatief als op verzoek van derden, in de meest uitgebreide zin.

(Statuten 1913, laatst gewijzigd 2007)