menu

Nieuwsbrief

Info en aanmelding
Snel herstel zwaluwwand Wetering Oost
2017-03-16 23:00:00
 
De zwaluwwand bij de Twitterhut is weer hersteld!
Vanuit Staatsbosbeheer is er snel gereageerd om de zwaar beschadigde wand te herstellen, die eind februari voor een groot deel was weggespoeld. De firma Muis heeft zwaar materieel ingezet om het benodigde zand naar de zwaluwwand te brengen. Met medewerking van een aantal vrijwilligers van de vogelwerkgroep van IVN Noordwest Overijssel kon het weggespoelde zand weer opgevuld worden.
 
Speciaal zand
Voor de oeverzwaluwen was er speciaal leemhoudend zand nodig voor de nestgangen, zodat ze niet in zakken als de vogels er in gaan 'graven' om hun nest te maken. Het zand moest daarom ook goed worden aangestampt. Dit is vooral door de vrijwilligers gedaan.
 
Oeverzwaluwen kunnen komen
Na anderhalve dag hard werken is het gelukt om de hele zwaluwwand te herstellen. De oeverzwaluwen die binnenkort vanuit het verre zuiden terugkeren naar Wetering Oost kunnen nu dus weer terecht in de oeverzwaluwwand bij de Twitterhut.