menu

Nieuwsbrief

Info en aanmelding
Informatiebijeenkomst Natura 2000
2008-10-19 23:00:00
© Foto: E. Zwanenburg
Wethouder Jan Boxum van de gemeente Steenwijkerland heeft een inleiding gehouden over Natura 2000 voor de leden van de vereniging bij Restaurant Geertien te Muggenbeet.

Onder grote belangstelling van de bewoners gaf de wethouder een duidelijk beeld van de stand van zaken.
Op dit moment is men nog druk bezig de laatste hand te leggen aan het ‘Beheerplan Wieden-Weerribben’.
Zodra dit beheerplan klaar is komt het ter inzage en ter inspraak. 
 

 

Nagekomen informatie 09-03-2009:
In verband met de problematiek rondom het ammoniakbeleid verwacht men niet eerder dan dat in het najaar 2009 het beheerplan zover klaar is dat het ter inzage en ter inspraak komt.