menu

Nieuwsbrief

Info en aanmelding
Oeverzwaluwwand zwaar beschadigd
2017-03-03 23:00:00
 
De vrijwilligers van de vogelwerkgroep IVN afdeling Noordwest Overijssel wilden zaterdag 4 maart de nestgaten van de oeverzwaluwwand bij de Twitterhut in Wetering Oost schoonmaken. Dit was echter al gebeurd... en wel erg grondig... alle nestgangen waren verdwenen en weggespoeld door het hoge water.

Hoog water

Door het testen van de waterberging twee weken geleden stond de zwaluwwand voor de helft onder water. De onderste rij van 39 nestgaten stonden helemaal onder water. De één na onderste rij van eveneens 39 nestgaten lag tijdens de hoogwater periode op de waterlijn. Door de open nestgaten onder water is het zand in de wal achter de zwaluwwand voor een groot deel weggespoeld.
 
Herstel
Over een paar weken komen de oeverzwaluwen weer vanuit het zuiden terug om te broeden in de zwaluwwand. De afgelopen jaren waren bijna alle 156 nestgangen bezet en werden er jaarlijks zo´n 350 jongen groot gebracht. Hopenlijk wordt er een oplossing gevonden om de zwaluwwand weer te herstellen vóór die tijd, want het zou zo zonde zijn als de zwaluwwand niet meer gebruikt kan worden door deze bijzondere vogels.
 
Voor foto's, klik hier
 
Bron: Stentor en Vogelwerkgroep IVN afdeling Noordwest Overijssel