menu

Nieuwsbrief

Info en aanmelding
Heilige ibis
2016-05-05 20:49:53

 

De laatste tijd zijn er veel vogelaars in de buurt te zien, die weer een vreemde vogel mooi op de foto willen zetten. Vorig jaar was het de zwarte ibis, nu gaat het om de heilige ibis. Bij ons in de buurt zijn er zowel in de nieuwe moerassen in Wetering Oost als in Wetering West regelmatig drie exemplaren te zien. Het gaat waarschijnlijk om een paartje dat in de Auken bij Steenwijk heeft gebroed en nu samen met een jong eten zoeken bij ons in de buurt.

Heilige ibis
De heilige ibis hoort van nature niet in Nederland thuis, maar in Afrika. In Europa heeft de heilige ibis zich vanuit vogelparken en dierentuinen weten te handhaven in het wild, zo ook in Frankrijk. De vogels die in Nederland gezien worden, zouden van de Franse populatie afkomstig kunnen zijn. Vanaf 2005 zijn er af en toe ook broedgevallen in Nederland. De heilige ibis is makkelijk te herkennen. Het is een grote witte vogel met zwarte kop en kenmerkende kromme snavel en zwarte staartveren. Ze eten vooral vis, kikkers, insecten en diverse waterdieren.