menu

Nieuwsbrief

Info en aanmelding
Brugwachter terug in Wetering
2016-04-06 23:00:00


Vanuit de provincie Overijssel is besloten om o.a. de Scheerebrug over de Wetering weer te bemensen. Arnout Schoemakers (Teamleider Vaarwegbeheer en Installaties) van de provincie Overijssel geeft aan dat als objecten, zoals de Scheerebrug toe zijn aan groot onderhoud dan moeten deze voldoen aan de dan geldende wet- en regelgeving. 

Scherpere regels
Deze wet- en regelgeving is in de laatste jaren aangescherpt (machinerichtlijn), daarnaast is het veiligheidsdenken ook aangescherpt (o.a. gevoed door ongevallen met bruggen elders in Nederland maar ook op haar eigen objecten). Daarom is het uitgangspunt van de provincie ‘er is nooit iets gebeurd’ veranderd naar ‘er kan niets gebeuren’. Het is haar taak om maximale veiligheid te bieden voor de (vaar)weggebruikers en haar personeel.

Scanners
De gevraagde veiligheid en doorstroming kan dus niet worden geboden door de volledig geautomatiseerde bediening, zoals het was. Leveranciers van scanners hebben aangegeven dat de kwaliteitseisen die nu aan scanners voor deze situatie worden gesteld niet te realiseren is.

Bediening
Op basis hiervan is er voor gekozen om de bruggen voor de komende drie jaar lokaal te bedienen. De bedieningstijden van de betreffende bruggen zijn met de lokale bediening gelijk aan die van vorig jaar. Voor de Scheerebrug betekent dit dat deze in de maanden juli en augustus ook tussen de middag (tussen 12 en 13 uur) wordt bediend.

Bron: Provincie Overijssel