menu

Nieuwsbrief

Info en aanmelding
Vaststelling Toekomstvisie Wetering en omstreken
2008-03-09 23:00:00
Onder grote belangstelling van de leden wordt de Toekomstvisie Wetering en omstreken vastgesteld. 
Aansluitend vindt een eerste inventarisatie plaats welke commissies gevormd zouden kunnen worden. 
De commissies kunnen het bestuur helpen bij het uitvoeren van het Plan van Aanpak van de Toekomstvisie Wetering en omstreken.
Hier volgt een foto-impressie:

© Foto: E.Zwanenburg

© Foto: E.Zwanenburg

© Foto: E.Zwanenburg

© Foto: E.Zwanenburg