menu

Nieuwsbrief

Info en aanmelding
Gemeente Steenwijkerland

 

Bezoekadres:
Vendelweg 1; Steenwijk

0521-538500; info@steenwijkerland.nl;
www.steenwijkerland.nl


Kernen- en wijkbeleid

Via het kernen- en wijkbeleid in de gemeente Steenwijkerland is het mogelijk zelf te werken aan de leefbaarheid van uw omgeving, uw dorp, buurt of wijk.
Voor de uitwerking van plannen is zogenaamd kernengeld beschikbaar. Om dit geld te kunnen besteden moet Plaatselijk Nut Wetering en omstreken een plan indienen bij de gemeente. Vanuit de gemeente kan men dan adviseren over de verdere ontwikkeling van een plan, wens of idee.
Ook die van u!


Contactwethouder, cluster Weerribben
Erik Dahmen

Meer informatie, klik hier


Servicelijn gemeente

Als u melding wilt maken van bijvoorbeeld kapotte straatverlichting, storing van drukriolering en beschadigd straatwerk, dan kunt u de gratis Servicelijn van de gemeente bellen.

0800-8 650 650 (24 uur per dag)

De Servicelijn is bestemd voor het melden van:

- Kapotte verkeersborden

- Beschadigd straatwerk

- Overhangend groen

- Rioleringsploblemen

- Vervuiling

- Storing drukriolering

- APV-klachten (geluidsoverlast e.d.)

- Schade aan speeltoestellen

- Milieuklachten

- Schade/vandalisme openbare gebouwen
- Kapotte straatlantaarns (bij melding nummer van lantaarnpaal doorgeven)

Terug naar Hulp