menu

Nieuwsbrief

Info en aanmelding
Kantelstuw geplaatst voor Wetering West
2013-09-30 20:16:02

Maandag 30 september is de eerste van de twee grote kantelstuwen voor de inlaten in het project Wetering Oost en - West  geleverd en geplaatst. De eerste kantelstuw is gemonteerd in de weg Wetering-West, in de buurt van de Scheerebrug in de Wetering. De tweede kantelstuw zal in een later stadium in de waterinlaat bij Wetering Oost worden geplaatst.

De stuwen staan normaal gesproken dicht, maar bij overvloedige neerslag kan de klep worden geopend. Het teveel aan water in de boezem van Noordwest Overijssel kan dan in de nieuwe natuurgebieden stromen, welke momenteel worden gemaakt.

Waterberging en natuurontwikkeling 
Eén van de Water-op-Maat (WOM) projecten van waterschap Reest en Wieden is het project Wetering Oost en - West. In het landinrichtingsproject Noordwest Overijssel zijn Wetering Oost en Wetering West aangemerkt als nieuwe natuur, gecombineerd met waterberging. In de polders Wetering Oost en West ontstaat een nieuw 300 hectare groot natuurgebied, waar bij extreme regenval veel water geborgen kan worden.
De nieuwe natuur komt er ter versterking van de ecologische verbinding tussen Weerribben en Wieden. De polders worden heringericht, de voormalige landbouwgronden, het bosje en de baggerdepots in deze polders worden veranderd in een zone 'dynamisch moeras', een anti-muggenstrook (bufferzone) en een brede 'kwelsloot' langs de weg. Het werk is eind 2012 gestart en wordt in 2014 opgeleverd.

Droge voeten

Door de klimaatsverandering moet er meer ruimte komen voor waterberging om Noordwest Overijssel te beschermen tegen wateroverlast. Wetering West en - Oost zijn twee laaggelegen gebieden, die zo worden ingericht dat bij wateroverlast water opgeslagen kan worden. In Wetering Oost is het straks mogelijk om in het dynamisch moeras circa 1,6 miljoen kuub water te bergen. In Wetering West is ruimte voor circa 0,9 miljoen kuub waterberging. 

Het watewordt ingelaten vanuit het kanaal de Wetering, om het peil op de boezem in extreem natte omstandigheden te kunnen verlagen. Daardoor stijgt het waterpeil in de nieuwe natuur van Wetering Oost en - West tijdelijk met ongeveer een meter. Zodra het water in de boezem voldoende is gezakt, wordt het water uit het gebied, via gemaal Wetering weer op de boezem gepompt. 

Het project wordt met verschillenden partijen uitgevoerd. De provincie Overijssel en waterschap Reest en Wieden zijn opdrachtgever, de gemeente Steenwijkerland legt nieuwe fietspaden aan en Staatsbosbeheer zal het gebied gaan beheren. De Dienst Landelijk Gebied regelt de uitvoering.


Nagekomen bericht:
Dagelijks Bestuurslid Hans Pereboom heeft woendsag 9 oktober de zes meter brede grote kantelstuw voor de inlaat in het project Wetering Oost geplaatst. Deze stuw is nog twee meter breder dan de die van Wetering West, die kortgeleden is geplaatst. De stuw staat normaal gesproken dicht, maar bij overvloedige neerslag gaat de klep open, zodat het waterpeil in de boezem verlaagd kan worden. In Wetering Oost en West is het straks mogelijk om in perioden met hevige neerslag 2,5 miljoen kuub water te bergen.

Bron: Waterschap Reest en Wieden

Voor een impressie, klik hier
Voor meer informatie over dit project op deze website, klik hier