menu

Nieuwsbrief

Info en aanmelding
Aanlegplaatsen voor meerdere boten voor 2x 24 uur overnachtingen


-     In de Heuvengracht liggen twee aanlegplaatsen

-       In de Wetering liggen drie aanlegplaatsen

-       In de Riete (tussen Muggenbeet en Giethoornse meer) ligt een aanlegplaats

-       In de Thijssengracht tussen fietspad Oeverweg en Giethoornse meer ligt een aanlegplaats

-       Aan het Steenwijker Diep ligt aan de zuidkant een aanlegplaats

© Foto: E. Zwanenburg

Terug naar Infrastructuur