menu

Nieuwsbrief

Info en aanmelding
Buurtschap Nederland


Het is het oudste buurtschap van de drie.
De eerste bewoners vestigden zich in de zestiende eeuw op een zandrichel in het veen.
Ze woonden dicht bij elkaar aan weerszijden langs de Roomsloot en op de zandduintjes de Noorder Bult en de Zuider Bult.
De bewoners waren veehouders, verveners, vissers en riettelers.

Aan het eind van de verveningsperiode in 1889 woonden in Nederland 122 mensen.  
Na de vervening is het aantal bewoners vanwege de slechte economische omstandigheden drastisch teruggelopen in 2007 tot 11 vaste bewoners in het buurtschap zelf en 19 bewoners aan de Veldhuisweg buiten het buurtschap. 
Momenteel is er nog één veehouder/rietsnijder en enkele moderne veehouderijen in het gebied tussen Nederland en Baarloo.  

Het landschap bestaat uit rietlanden, enkele kleine graslanden ten noordoosten van het dorp en een polderlandschap ten westen van het dorp. Het landschap rondom Nederland ligt voor het grootste deel in een nationaal park.  
De Roomsloot wordt incidenteel gebruikt door watersporters. Veel georganiseerde tochten over de weg (wandel, fiets, motoren of auto’s) gaan via de smalle weg van Nederland. In de spaarzame winters is het druk met schaatsliefhebbers.

 © Foto: E. Zwanenburg


Terug naar Uitgebreide omschrijving buurtschappen