menu

Nieuwsbrief

Info en aanmelding
Driehoek Steenwijkerdiep Zuid, Oeverweg en Giethoornse meer


Vroeger mondde de rivier de Steenwijker Aa ten noorden van Muggenbeet uit in de Wetering.
Rondom dit riviertje was tijdens de verveningsperiode ook bewoning, verspreid door het gebied.
Later is het Steenwijker Diep gegraven, welke nog iets noordelijker in de Wetering uit kwam.
Dit werd de nederzetting Eind van ’t Diep.   

In het midden van de 20e eeuw is de oude rivierloop met de vele uitgeveende gronden – net als een groot deel van Noorwest Overijssel - ontgonnen en zijn er grootschalige landbouwbedrijven gekomen.
De woningen die eerst verspreid in het gebied stonden zijn nu alleen nog langs de Oeverweg en de Kikkerij.  

Van oorsprong was men in dit gebied georiĆ«nteerd op de school van Wetering aan het Eind van ‘t Diep.
Vandaar dat dit deel ook hoort tot het werkgebied van Plaatselijk Nut Wetering e.o.  

In de zomer wordt het Steenwijkerdiep druk bevaren door watersporters.
Het landbouwgebied rondom de Oeverweg is rustig, maar wordt wel doorsneden door de drukke Provinciale weg N333.
Het Giethoornse meer trekt in de zomer niet alleen veel watersporters van elders, maar de bevolking van Wetering e.o. trekt zomers ook varend naar het Giethoornse meer om te zeilen, surfen, zwemmen en te ontspannen.  

 

© Foto: E. Zwanenburg
 


Terug naar Uitgebreide omschrijving buurtschappen