menu

Nieuwsbrief

Info en aanmelding
Buurtschap Wetering


In de zeventiende eeuw werd een gegraven sloot Scherwolder Weteringe, later Weterinck (Wetering) genoemd.
Vanaf Muggenbeet liep de Wetering naar het noorden langs de Hoogeweg naar Ossenzijl.
Bij de aanleg van de Heuvengracht en Kalenbergergracht werd de Wetering een belangrijke doorgaande vaarverbinding en werd deze steeds breder.  
De verspreid in het veengebied wonende bevolking trok geleidelijk meer naar de beide zijden van de Wetering, zo ontstond het waterstreekdorp Wetering. Het is het jongste waterstreekdorp van de drie.

De eerste bewoners vestigden zich voornamelijk in het zuiden van de Wetering, het Eind van ’t Diep en in het midden van de Wetering.
Pas later kwamen steeds meer bewoners in het noorden te wonen, het Noordeinde.
De woningen stonden in tegenstelling met Nederland en Muggenbeet verder uit elkaar. 

In 1889 woonden er aan de Wetering 811 personen. Ook in Wetering liep het aantal bewoners in de 20e eeuw vanwege de slechte economische omstandigheden drastisch terug naar 165 vaste bewoners in 2007.  
De bevolking leefde net als in Nederland en Muggenbeet van de veehouderij, vervening, visserij en de rietteelt.
Momenteel is er nog een enkele veehouderij en wordt er als bijverdienste nog door een enkeling riet gesneden.
De landbouwgronden worden voor het grootste deel verpacht (eenjarig) aan boeren uit de omgeving.

Diverse particuliere bedrijven zijn gevestigd aan de Wetering, zoals bijvoorbeeld enkele aannemers, een botenbouwer, enkele recreatiebedrijven e.d.
De bewoners werken voor een groot deel elders, waarbij er relatief veel ouderen zijn boven de 60 jaar (ca 30%).
De laatste twintig jaar zijn veel oude woningen langs de Wetering herbouwd of gerenoveerd tot kapitale woningen.  

De lintbebouwing aan het water ligt voor een kwart nog in een landbouwgebied, een kwart gedeelte (noordkant van Wetering West) ligt tegen de eendenkooi De Kooi van Pen, welke omgeven is door een groot kooibos met enkele kleinschalige graslanden en veel rietlanden en de helft van het landschap is sinds 2014 van landbouwgronden omgevormd tot een 'nieuwe natuur' met een waterbergingsfunctie. Deze 'nieuwe natuur' bestaat uit open water, rietlanden en een grasstrook evenwijdig aan de lintbebouwing. De natuurgebieden vallen onder het Nationaal Park Weerribben-Wieden. 
In de zomer is het druk op het water met watersporters en op de wegen en fietspaden met fietsers en toeristisch wegverkeer, waaronder bussen, campers e.d. In de zeldzame vorstperiodes is het druk met schaatsliefhebbers.

 

© Foto: E. Zwanenburg

 

Terug naar Uitgebreide omschrijving buurtschappen