menu

Nieuwsbrief

Info en aanmelding
Ontwikkeling recreatiepark staat even stil
2010-05-26 11:05:09


De gemeente Steenwijkerland heeft dinsdagavond 25 mei 2010 bij de algemene ledenvergadering van Plaatselijk Belang Scheerwolde een toelichting gegeven over de ontwikkelingen rondom de geplande woonlocatie bij Scheerwolde én het geplande recreatiepark tussen Scheerwolde en Wetering.

Naar aanleiding van deze bijeenkomst heeft de redactie-commissie van Plaatselijk Nut Wetering en omstreken eveneens een toelichting gevraagd bij de projectleider van dit project, de heer Mulder van de gemeente Steenwijkerland.

Woonlocatie losgekoppeld
De heer Mulder gaf aan dat de ontwikkeling van de nieuwe woonlocatie bij Scheerwolde los gekoppeld is van de ontwikkeling van het geplande recreatiepark. De verwachting is dat er voldoende draagvlak is om de nieuwe woonlocatie te ontwikkelen.
Het probleem met betrekking tot het grondverzet in de woonlocatie - dat in de eerdere plannen nauw samenhing met de graafwerkzaamheden in het recreatiegedeelte - wil de projectontwikkelaar nu op een andere manier oplossen.
De woonlocatie wordt nu door de projectontwikkelaar en de gemeente (bijna ongewijzigd) zo spoedig mogelijk in procedure gezet.
Naar aanleiding van de reacties op de bestemmingsplanwijziging voor de woonlocatie wordt dan bekeken of de twee plannen (woonlocatie en recreatiepark) apart of toch nog gezamenlijk verder in procedure worden genomen.

Actualisatie rapportages
Naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State (3 maart 2010) over de bestemmingsplanwijziging voor het hele plan is de gemeente nu verplicht om een uitgebreide MER (Milieu Effect Rapportage) op te stellen en enkele rapportages te actualiseren voor het recreatiegedeelte. De reacties op de bestemmingsplanwijziging voor de woonlocatie zullen dan hierin meegenomen kunnen worden.

De heer Mulder verwacht dat in augustus/september 2010 de gemeente en de ontwikkelaars meer kunnen zeggen over de ontwikkeling van het recreatiepark tussen Scheerwolde en Wetering.

Meer informatie op deze website betreffende de tot stand koming van het bovenstaande besluit van het bestemmingsplan 'Woon- en recreatiepark Scheerwolde', klik hier