menu

Nieuwsbrief

Info en aanmelding
Rioolverbetering Wetering West
2010-05-02 17:59:04


Het huidige gemeentelijke riool in een deel van Wetering West is in de loop der tijd verzakt. Hierdoor stroomt er o.a. slootwater het riool in. Het hele rioolstelsel van Wetering West raakt hierdoor overbelast en er blijven proppen in het verzakte riool zitten, waardoor de afstroming niet goed verloopt.
Het riool zal worden vervangen door een drukrioolstelsel met minigemaaltjes. Hierdoor zal het riool minder gevoelig zijn voor bovenstaande problemen.

Verbeterplan riolering Wetering West
Op 29 april 2010 was er een informatiebijeenkomst voor de betreffende bewoners in de Wielewaal in Scheerwolde over het verbeterplan voor de riolering Wetering West. De aanwezige bewoners werden geïnformeerd door medewerkers van de gemeente Steenwijkerland en een medewerker van ingenieursbureau Roelofs, die de voorbereidende werkzaamheden voor het nieuwe drukrioolstelsel zal uitvoeren. 
Binnenkort neemt een medewerker van Roelofs contact op met de bewoners om de werkzaamheden - die half augustus 2010 zullen beginnen - te bespreken. Vervolgens zullen alle bewoners - die aangesloten worden op het nieuwe rioolstelsel - voor aanvang van de werkzaamheden schriftelijk worden geïnformeerd.

Hoe worden de problemen opgelost?
Op 19 en 20 april 2010 heeft Riool Techniek Kraggenburg in opdracht van de gemeente Steenwijkerland het oude rioolstelsel met hoge druk gereinigd om de huidige problemen op korte termijn op te lossen.
Hiernaast is er door de gemeente een verbeterplan gemaakt voor de aanleg van een drukriolering.
De huidige gemeentelijke riolering (en de aansluiting hierop) worden dan tot aan de erfscheidings/ ontstoppingsput vervangen. De oude rioleringsbuizen langs de weg Wetering West zullen blijven liggen en worden volgespoten met 'vulmateriaal'. De nieuwe buizen van het nieuwe drukrioolstelsel zullen 'ingespoten' worden. Hiervoor zullen dus geen graafwerkzaamheden nodig zijn.
De oude erfscheidings/ontstoppingsputten zullen worden opgegraven en verwijderd. Deze putten liggen op de percelen van de bewoners. Hiervoor in de plaats komen mini-gemaaltjes, waarop de rioolafvoer van één of soms meerdere woningen worden aangesloten.
Bij de kruising Wetering West - Rietweg is door het Waterschap Reest en Wieden onlangs een nieuw groter rioolgemaal geplaatst, waar de rioolafvoer van Wetering West wordt doorgepompt op het hogedrukrioolstelsel richting Scheerwolde en vervolgens naar Steenwijk gaat.

Waar nieuwe riolering?
Alleen het traject Wetering West huisnummer 1 t/m 39 zal worden vervangen. Bij de overige rioleringsstelsels van Wetering Oost en de rest van Wetering West zijn geen problemen. Hier zullen dus in de nabije toekomst geen aanpassingen aan het riool komen.

Informatie
A. Vroklage, afdeling openbare werken gemeente Steenwijkerland: 0521-538500
H. Doze, Roelofs Advies en Ontwerp: 0521-520064


De redactie bedankt de familie Timmerman (West 39) voor de 'terugkoppeling' van de informatiebijeenkomst van 29 april 2010