menu

Nieuwsbrief

Info en aanmelding
Voorlichtingsavond plannen Wetering-Oost en Wetering-West
2010-05-18 23:00:00


De Nieuwsbrief op papier ligt - nog 'nat' van de drukkerij - klaar om verspreid te worden onder de leden van de vereniging en de kalender is alweer achterhaald. De voorlichtingsavond van Dienst Landelijk Gebied wordt niet op 12 mei 2010, maar op woensdag 19 mei 2010 georganiseerd!


Voor de gebieden Wetering-Oost en Wetering-West werkt Dienst Landelijk Gebied aan twee inrichtingsplannen waar nieuwe natuur, waterberging en een aantal recreatieve voorzieningen worden gerealiseerd. De eisen en randvoorwaarden vanuit het beleid, en de aanvullende wensen van bewoners en riettelers zijn verwerkt in deze plannen.

De adviescommissie Noordwest Overijssel nodigt ge├»nteresseerden uit voor een voorlichtingsavond op woensdag 19 mei. 
Belangstellenden krijgen op deze avond inzicht in de plannen en kunnen reacties meegeven aan de adviescommissie.

Tijdstip en locatie
Woensdag 19 mei, 20.00 uur in De Wielewaal te Scheerwolde (zaal open 19.30 uur).