menu

Nieuwsbrief

Info en aanmelding
Natuurmonumenten herstelt eilandje Voornpol
2009-06-13 10:39:57


Foto: NatuurmonumentenNatuurmonumenten start maandag 15 juni met de werkzaamheden voor het herstel van het eilandje Voornpol in het Giethoornse Meer in De Wieden. De twee huidige eilandjes worden vergroot en weer tot één geheel gesmeed, er komt een kanoaanlegsteiger en een brede rietzoom voor moerasvogels.
Voornpol is door de jaren heen door de werking van water en wind afgeslagen en in tweeën gesplitst. Om het van verder verval te behoeden is nu actie nodig.

Eerst wordt een beschoeiing geplaatst van natuurlijke materialen. Na de zomervakantie wordt er veengrond van elders uit het gebied aangevoerd om de eilandjes daadwerkelijk te verbinden. Dit project is mede geïnitieerd door de Vrienden van het Giethoornse Meer en financieel mogelijk gemaakt door Provincie Overijssel, Ministerie van LNV (Leefgebiedenplan), Nationaal Park Weerribben-Wieden en Natuurmonumenten zelf.

Jeugdherinnering
Herstel van Voornpol heeft een tweeledig doel. Enerzijds verbeteren hierdoor de omstandigheden voor de natuur in De Wieden. Anderzijds vergroot Natuurmonumenten hiermee de belevingsmogelijkheden voor mensen. Iedereen in de regio, zeker de botenbezitters kennen het eilandje en hebben er leuke jeugdherinneringen. Bewoners, verenigd in Vrienden van het Giethoornse Meer hebben hun zorg geuit over het dreigende verlies van het eeuwenoude eilandje. Natuurmonumenten is blij daar nu iets aan te kunnen doen.

Voor de natuur
In de brede rietzoom rondom het eilandje gaat het straks krioelen van het leven. Riet, lisdode en echte valeriaan gaan er groeien. Vlinders en libellen komen er om hun eitjes af te zetten. En vogels gebruiken het riet als broed- en foerageergelegenheid. Zoals purperreiger en grote zilverreiger, grauwe gans, rietzanger en kleine karkiet. Uiteindelijk hopen boswachters over enkele jaren op Voornpol een broedende roerdomp of grote karekiet te kunnen waarnemen. In ongeveer twintig jaar tijd zal de rietzoom de beschermende functie van de beschoeiingen overgenomen hebben.

Koppeling projecten

De veengrond die de restanten van het eilandje Voornpol weer verbindt, komt vrij bij het maken van petgaten in de buurt van de Otterskooi. Door deze twee projecten te koppelen bereikt Natuurmonumenten meerdere doelen en worden dure transportkosten voorkomen.

Bron: Persbericht Natuurmonumenten

Foto: Natuurmonumenten