menu

Nieuwsbrief

Info en aanmelding
Uitspraak Raad van State 'Residence Nieuw Giethoorn'
2009-05-14 23:00:00

Foto: E.Zwanenburg
'Residence Nieuw Giethoorn', het toekomstige recreatiepark (260 vakantievilla's, waterplas, jachthaven en vijftig permanente woonhuizen) tussen Wetering en Scheerwolde, lijkt verder weg dan ooit.

Drie maanden geleden schorste de Raad van State dit bestemmingsplan van de gemeente Steenwijkerland, omdat onvoldoende was uitgezocht in hoeverre de bouw negatieve effecten zou hebben op de omliggende natuurgebieden Wieden en Weerribben. Dit bezorgde projectontwikkelaar Euro Investors al oponthoud, maar het lijkt nog veel langer te gaan duren.

Op 15 mei 2009 werd bekend dat de Raad van State de aanvullende informatie van de gemeente en het hieraan gekoppelde verzoek om de schorsing op te heffen heeft afgewezen. Hierbij gebruikte de hoogste bestuursrechter een nieuw argument.

Volgens de Raad van State heeft het gewraakte bestemmingsplan - tegen de voorschriften in - nooit als 'ontwerp' openbaar ter inzage gelegen. "Een zwaarwegende procedurefout, bovenop de vraagtekens die de rechter eerder al achter de ecologische gevolgen zette. Dit kan zomaar betekenen dat de gemeente de hele bestemmingsplanprocedure nog eens overnieuw moet doen. Dan ben je zo weer een jaar verder", aldus advocaat S. Maakal, raadsman van de bezwaarmakende natuurorganisaties.

Voor de complete uitspraak van de Raad van State betreffende het wijzigen van het bestemmingsplan, klik hier