menu

Nieuwsbrief

Info en aanmelding
Grote belangstelling voor informatieavond
2009-05-12 23:00:00

Foto: E.Zwanenburg
Niet alleen de besturen van Plaatselijk Belang Scheerwolde, Kalenberg en Plaatselijk Nut Wetering e.o. maar ook veel bewoners uit de regio zijn afgekomen op de informatieavond van Dienst Landelijk Gebied voor ontwikkeling en beheer (DLG).
De avond werd geleid door de voorzitter van de Landinrichtingcommissie NW Overijssel (dhr. Haan). Mevrouw Tuinstra van DLG gaf een presentatie over de ontwikkelingen die spelen rondom de inrichting van een deel van polder Wetering Oost.

Zij ging met name in op de twee varianten die nu uitgewerkt worden in de vorm van een 'traditionele' natuurontwikkelingsvariant en een 'watergoed' variant van kunstenaar herman de vries. Het is de bedoeling dat in de september vergadering (2009) door de Adviescommissie van de Landinrichting NW Overijssel een beslissing wordt genomen welke variant het gaat worden en hoe deze inrichting er uit gaat zien. Tevens zal dan een beslissing worden genomen over de inrichting van polder Wetering West. Verder is toegezegd dat er voor de september vergadering (2009) er ook een informatiebijeenkomst wordt georganiseerd over de inrichting van Wetering West.

Na de besluitvorming van de Adviescommissie (sept. 2009) gaat er een advies naar Gedeputeerde Staten, waarbij men (als bewoner of als bestuur) gebruik kan maken van de inspraak-procedures. Als Gedeputeerde Staten accoord is kan het bestek opgemaakt worden en kunnen de verschillende vergunningen en bestemmingsplan wijzigingen aangevraagd worden. Bij de wijziging van het bestemmingsplan is er weer een mogelijkheid van een inspraak-procedure. Het de bedoeling dat in het najaar 2010 de werkelijke inrichting van de beide polders Wetering Oost en Wetering West uitgevoerd kunnen gaan worden.

Tijdens de informatie bijeenkomst was er ook de mogelijkheid van het stellen van vragen. De aanwezigen maakten hier op grote schaal gebruik van. Naar aanleiding van alle reacties zal er een verslag worden gemaakt en zullen de leden van de Adviescommissie op de hoogte worden gebracht over hetgeen er leeft bij de besturen en belangstellenden in de regio.
d.d. 06-07-09: Het verslag is door DLG gemaakt. Om dit verslag te bekijken, klik op hier

Voor meer detail-informatie kunt u ook de power-point presentatie van mevrouw Tuinstra van DLG bekijken, klik dan op hier (groot bestand!)

Hier volgt een korte foto-impressie van de informatie avond

Foto: E.Zwanenburg

Foto: E.Zwanenburg

 

Foto: E.Zwanenburg

 

Foto: E.Zwanenburg