menu

Nieuwsbrief

Agenda algemeen


16-09-2017 Zomeruitje 2017 buurtbewoners (uitnodiging is verspreid)


11-09-2017 Inloopavond - Renovatie gemaal Wetering; 19.00 tot 21.00 uur - An 't Waeter

05-09-2017 Inloopavond - Groot onderhoud N333: 18.00 tot 20.00 uur - Wielewaal Scheerwolde

10 t/m 12-08-2017 Feest Scheerwolde/Wetering e.o.

12-07-2017 Zomervaartocht De Bazuin

20-05-2017 10e WeerribbenToerTocht historische trekkers

11-05-2017 Debat over Scheerwolde en omgeving

03-04-2017 Informatie avond - Moet Laagvliegen Hoger

13-03-2017 Algemene ledenvergadering 2017; 20.00 uur Restaurant Geertien in Muggenbeet

13 én 15-02-2017 Test waterinlaten Wetering Oost en Wetering West

14-01-2017 Nieuwjaarsborrel; 17.00 uur Restaurant Geertien in Muggenbeet

23-12-2016 Kerstrondgang de Bazuin

19-11-2016 Tweede Open Dag 2016 - Kooi van Pen

29-10-2016 Eerste Open Dag 2016 - Kooi van Pen 

24-09-2016 Ontdek de Junior Rangers in Woldlakebos

17-09-2016 Zomeruitje buurt - Fietspuzzeltocht met gezellige avond

11 t/m 13-08-2016 Feest Scheerwolde-Wetering e.o.

25-06-2016 Goaj mit vaern? - Jeugd: 12-18 jaar uit Scheerwolde/Wetering eo

21-05-2016 9e WeerribbenToerTocht historische trekkers

16-03-2016 Hoor meer over de historie van De Wieden

14-03-2016 
Algemene Ledenvergadering - Restaurant Geertien; Muggenbeet; aanvang 20.00 uur

09-01-2016 Nieuwjaarsborrel

23-12-2015 Kerstrondgang Bazuin

16-12-2015 Finale: 'Meest thuis in de Kop'

09-11-2015 Bijeenkomst aanleg breedband - 
Streekcentrum De Wielewaal; Scheerwolde; aanvang 19.30 uur

19-10-2015 Plaatsen vrij herhalingscursus AED-vrijwilliger

06-10-2015 
Bijeenkomst breedband in buitengebied


03-10-2015 Concert Bazuin - Klassiek ontmoet Pop - Rabo Theater De Meenthe in Steenwijk

05-09-2015 Buurtfeest Wetering en omstreken - Restaurant An 't Waeter (middag en avond)

06 t/m 08-08-2015 Feest Scheerwolde-Wetering e.o.

01-07-2015 Zomervaartocht De Bazuin

27-06-2015 Open water zwemmen Steenwijkerdiep

23-05-2015 Bezoek 23 mei de buren in Jonen

09-05-2015 Achtste WeerribbenToerTocht - Restaurant An 't Waeter: Wetering


28-04-2015 Uitnodiging Plaatselijk Belang Kalenberg-Hoogeweg: Ontwikkelingen Staatsbosbeheer
 

27-03-2015 Voorjaarsconcert Muziekvereniging De Bazuin - Streekcentrum De Wielewaal; Scheerwolde; aanvang 20.00 uur


16-03-2015 Algemene Ledenvergadering - Restaurant Geertien; Muggenbeet

05-03-2015 Informatiebijeenkomst 'Breedband buitengebied' - Streekcentrum De Wielewaal; Scheerwolde
 

15-01-2015 Gezellige Nieuwjaarsborrel


30-08-2014 Buurtfeest Plaatselijk Nut Wetering en omstreken

30-08-2014 Publieksdag 'Nieuwe natuur en faunapassage'

29-08-2014 Oplevering natuurinrichting en faunapassage

07 t/m 09-08-2014 Feest Scheerwolde/Wetering e.o. 

28-06-2014 Big jump in Steenwijkerdiep

25-06 of 02-07-2014 Muzikale vaartocht door Wetering en Muggenbeet; Muziekvereniging De Bazuin ('s avonds);
                                      datum afhankelijk van de weersomstandigheden

12 t/m 15-06-2014 Sail Giethoorn

25-05-2014 Dag van het Nationaal Park in Muggenbeet

24-05-2014 Zevende Weerribben Toertocht

12-04-2014 Afsluiting provinciale weg N333

28-03-2014 Jaarlijkse uitvoering Muziekvereniging de Bazuin

10-03-2014 Algemene ledenvergadering - Restaurant Geertien; Muggenbeet 

14-01-2014 Lezing Jaap Houwer - Restaurant Geertien in Muggenbeet
                      20.00 uur, leden Historische Vereniging IJsselham gratis toegang voor max. twee personen,
                      niet leden toegangsprijs € 3,= per persoon.

23-12-2013 Kerstrondgang Muziekvereniging De Bazuin
                      Er wordt vanaf 19.00 uur kerstliederen onder lantaarnpalen gespeeld in Scheerwolde, Woldlakeweg e.o., Wetering, Nederland en Muggenbeet.

17-11-2013 NTR PODIUM - CONCERT OP DE WERKVLOER;
                      Televisie uitzending: zondag 17 november om 13.00 uur bij de NTR op Ned. 2

16-11-2013 Gezamenlijk concert Bazuin en Excelsior
                       Kalenberger Gemeenschaps Huis (KGH), aanvang 20.00 uur, entree gratis

02-10-2013 Inloopbijeenkomst - Wijziging afvalinzameling
                      16.00 uur tot 19.00 uur, kantine firma Hogenberg, Steenwijkerdiep Noord 14b, Scheerwolde

07-09-2013 Buurtfeest Wetering en omstreken
                       Op het programma staat o.a. een bezoek aan Blokzijl.

08 t/m 10-08-2013 Dorpsfeest 'Scheerwolde & Wetering en omgeving'
                      Programma 2013 wordt zo spoedig mogelijk geplaatst op deze website 

08-08-2013 Viering 75-jarig bestaan polder

10-07-2013 Muzikale vaartocht over de Wetering van Muziekvereniging de Bazuin ('s avonds!)

29-06-2013 Dertigste editie Open Water Zwemmen

15-06-2013 Open dag Herinrichting polders Wetering (10.00 uur tot 15.00 uur)
                       Er zijn gedurende die tijd doorlopend rondleidingen (met een paardentram) door het  gebied. 
                       Tevens zal er ook een bootje heen-en-weer varen tussen de groen-witte keet aan Wetering West en het haventje bij Wetering Oost.


12-06-2013 
Voorlichtingsavond DLG - werkzaamheden natuur en waterberging Wetering Oost en - West
                      20.00 uur Restaurant Geertien, Muggenbeet

11-06-2013 Inloopbijeenkomst waterschap, gemeente en provincie -
                      Uitvoering baggerwerkzaamheden: juni 2013 tot december 2013 o.a. omgeving Wetering
                      van 18.00 uur tot 20.30 uur; Restaurant Rietershuijs, Kalenbergerpad 7, Kalenberg

01-06-2013
Opening expositie Plaatselijk Nut Wetering eo

25-05-2013 Jubileumfeest: 100 jaar Plaatselijk Nut Wetering en omstreken

25-05-2013 Zesde WeerribbenTrekkerToertocht

20-04-2013 'Klassiek ontmoet Pop' - concert 'De Bazuin'


15-03-2013 Uitnodiging: Starthandeling aanleg natuurverbindingen Weerribben-Wieden

13-03-2013 Inloopavond Historische Vereniging IJsselham

11-03-2013 Algemene ledenvergadering

05-01-2013 Nieuwjaarswandeling én borrel

23-12-2012 Jaarlijkse buurtrondgang Muziekverening de Bazuin (zondagavond)

17-09-2012 Voorlichtingsavond DLG - Herinrichting polders Wetering Oost/West én Faunapassage Muggenbeet

15-09-2012 Buurtfeest (Andere datum dan in vooraankondigingen stond!)

09, 10 en 11-08-2012 Feest Scheerwolde/Wetering, meer informatie klik hier; verslag klik hier

18-07 of 25-07-2012 (afhankelijk van het weer)
                      Muzikale vaartocht over de Wetering van Muziekvereniging de Bazuin ('s avonds!)

12-05-2012 Vijfde Weerribbentoertocht voor historische tractoren
                      Start 09.30 uur Wetering West 77 (Restaurant An 't Waeter)

26-04-2012 Inloopbijeenkomst 'Ontwerp-Inrichtingsplan Scheerwolde'
                      15.00 - 21.00 uur, Wielewaal in Scheerwolde; meer informatie, klik hier    
                      voor 'verslag' inloopbijeenkomst, klik hier

25-04-2012 Informatieavond'Streekeigen Huis en erf' - veengebied; 
                      20.00 uur, Kulturhus, Eendrachtsplein 1, 8355 DL Giethoorn
                      meer informatie, klik hier

20-04 2012 Openbare vergadering Adviescommissie Landinrichting  
                      09.00 uur; De Ploats; Blokzijl
                      meer informatie, klik hier          

12-03-2012 Algemene ledenvergadering Plaatselijk Nut Wetering e.o.; 


20-01-2012 Film voorstelling Jan Menger, o.a. beelden uit Scheerwolde, Wetering, Nederland en Muggenbeet;
                      20.00 uur Wielewaal, Scheerwolde; na afloop gezellige muziek

12-01-2012 Inloopgelegenheid 'Beleidsnotitie Bestemmingsplan Buitengebied' gemeente Steenwijkerland
                      13.00 - 20.00 uur gemeentehuis Steenwijk.

07-01-2012 Nieuwjaarsreceptie Plaatselijk Nut Wetering e.o.;
                      17.00 - 19.00 uur; Restaurant Geertien - Muggenbeet

07-12-2011 Inloopavond proviincie Overijssel; Faunapassage Muggenbeet;
                      17.00 - 20.00 uur; Café Prins Mauritshuis, Brouwerstraat 2, Blokzijl
                      Meer informatie Faunapassage, klik hier

06-12-2011 Inloopspreekuur provincie Overijssel; Baggerwerkzaamheden o.a. Giethoornse meer en Wetering
                      16.00 uur - 18.00 uur; Doevehuis, Kalenberg Zuid 1; Kalenberg
                      Meer informatie baggerwerkzaamheden, klik hier

26 en 29-10-2011 Vaarexcursies voor bewoners langs LIFE natuurherstelproject

 

03-09-2011 Buurtfeest 2011
 

06-07-2011 Voorlichtingsavond 'Inrichtingsplan Scheerwolde'

28-05-2011 Vierde Weerribbentoertocht voor historische tractoren

07-05-2011 Ophaaldag fietsen Postcodeloterij bij Halfords in Steenwijk

16-04-2011 Uitvoering De Bazuin; 20.00 uur de Wielewaal in Scheerwolde. Jaarlijkse uitvoering van het fanfarekorps met een gevarieerd programma. Bovendien staan de mars 'Novita' samen met de drumband T.O.G. op het programma. Als afsluiting spelen 'die Rohlander Musikanten'.

07-03-2011 Algemene ledenvergadering

15-01-2011 Nieuwjaarsborrel 2011

23-12-2010 Kerstmuziek door de Bazuin

25-09-2010 Open dag voor 125 jaar Kooi van Pen

08, 17 en 22-09-2010 Vaarexcursies naar de Voornpolle

04-09-2010 Buurtfeest Plaatselijk Nut Wetering en omstreken

12-08-2010 t/m 14-08-2010 Feest Scheerwolde-Wetering en omstreken

19-05-2010 Voorlichtingsavond plannen Wetering-Oost en Wetering-West

08-05-2010 3e Weerribbentoertocht oude trekkers

08-03-2010 Algemene ledenvergadering

09-01-2010 16.30 uur:  Nieuwjaarsborrel 2010

23-12-2009 vanaf 19.00 uur: Kerstmuziek 
                      Afhankelijk van de windrichting, worden op verschillende plaatsen aan Wetering Oost, – West
                      en Nederland, kerstmuziek gespeeld door de Bazuin.
                      Houd dus gordijnen of het raam een stukje open!

10-10-2009 14.30 uur: Zeilschoolgebouw Almare  Muziekvereninging Concordia (Bergschenhoek) Fanfaremuziek,
                      entree gratis

22-09-2009 19.30 uur: Wielewaal Scheerwolde Informatiebijeenkomst DLG 
                      Toekomstige inrichting Wetering Oost en - West
   
05-09-2009 17.00 uur: Zeilschool Almare Jaarlijkse buurtavond Plaatselijk Nut Wetering e.o.

6,7,8 augustus 2009  Feest Scheerwolde-Wetering e.o.

01-07-2009  Muzikale vaartocht, Chr. Muziekvereniging de Bazuin

12-05-2009 Informatieavond inrichting Wetering Oost

09-03-2009 Algemene ledenvergadering

10-01-2009 Nieuwjaarsborrel