menu

Nieuwsbrief

Digitale nieuwsbrief 2013-07 Plaatselijk Nut Wetering eo
Onderwerp: Digitale nieuwsbrief 2013-07 Plaatselijk Nut Wetering eo
Verzenddatum: 2013-06-04 23:43:04
Mail nr #: 41
Inhoud:

1


Beste abonnee's van de digitale nieuwbrief,

Hierbij ontvangt u de zevende digitale nieuwsbrief in 2013 van Plaatselijk Nut Wetering en omstreken. De volgende nieuwsberichten zijn de laatste tijd op de website 
www.pnweteringeo.nl geplaatst:

Aankondigingen
15-06 Open dag Herinrichting polders Wetering
12-06 Voorlichtingsavond DLG - werkzaamheden natuur en 
           waterberging Wetering Oost en - West
11-06 Inloopbijeenkomst - baggerwerkzaamheden nabij Wetering

Berichten en foto's
01-06 Opening expositie Plaatselijk Nut Wetering eo
31-05 Twitterhut feestelijk geopend
29-05 Foto-impressie van jubileumfeest
28-05 Veel enthousiasme bij jubileumfeest


De redactie Uw inschrijving:
[SUBSCRIPTIONS] 
1
 Kijk op www.pnweteringeo.nl