menu

Nieuwsbrief

Digitale nieuwsbrief 2013-06 Plaatselijk Nut Wetering eo
Onderwerp: Digitale nieuwsbrief 2013-06 Plaatselijk Nut Wetering eo
Verzenddatum: 2013-05-24 16:20:49
Mail nr #: 40
Inhoud:

1


Beste abonnee's van de digitale nieuwbrief,

Hierbij ontvangt u de zesde digitale nieuwsbrief in 2013 van Plaatselijk Nut Wetering en omstreken. De volgende nieuwsberichten zijn de laatste tijd op de website 
www.pnweteringeo.nl geplaatst:

Aankondigingen
15-06 Open dag Herinrichting polders Wetering
25-05 Jubileumfeest Plaatselijk Nut Wetering e.o.
25-05 Zesde WeerribbenTrekkerToertocht

Berichten en foto's
24-05 Vlaggen en laatste informatie jubileumfeest !!!!!!!!!

Wilt u uw buurtgenoten er op attenderen de vlag uit te steken op zaterdag 25 mei!

De redactie wenst u een leuk én gezellig jubileumfeest!Uw inschrijving:
[SUBSCRIPTIONS] 
1
 Kijk op www.pnweteringeo.nl