menu

Nieuwsbrief

Digitale nieuwsbrief 2012-05 Plaatselijk Nut Wetering eo
Onderwerp: Digitale nieuwsbrief 2012-05 Plaatselijk Nut Wetering eo
Verzenddatum: 2012-08-06 18:05:47
Mail nr #: 32
Inhoud:

1


Beste abonnee's van de digitale nieuwbrief,

Hierbij ontvangt u de vijfde digitale nieuwsbrief in 2012 van Plaatselijk Nut Wetering en omstreken. De volgende nieuwsberichten zijn de laatste tijd op de website www.pnweteringeo.nl geplaatst:

Aankondigingen
08-09 Buurtfeest
09, 10 en 11-08 Feest Scheerwolde/Wetering

Berichten en foto's
04-08 Schade in Wetering door noodweer
21-07 Harry Huismans uit Wetering Nederlands Kampioen
11-07 Zomereditie 2012 Waterproat

Informatieavond in september
Zowel Dienst Landelijk Gebied als de provincie Overijssel willen de bewoners informeren over de herinrichting van de polders Wetering Oost en - West en de nieuw aan te leggen natuurverbinding van de N333 bij Muggenbeet. 
Het bestuur probeert dit op één avond in september te plannen. In verband met de vakantieperiode is er nog geen datum gevonden. Zodra de datum bekend is zal dit worden doorgegeven


De redactie


Uw inschrijving:
[SUBSCRIPTIONS] 
1
 Kijk op www.pnweteringeo.nl