menu

Nieuwsbrief

Digitale nieuwsbrief 2012-04 Plaatselijk Nut Wetering eo
Onderwerp: Digitale nieuwsbrief 2012-04 Plaatselijk Nut Wetering eo
Verzenddatum: 2012-07-16 23:19:11
Mail nr #: 31
Inhoud:

1


Beste abonnee's van de digitale nieuwbrief,

Hierbij ontvangt u de vierde digitale nieuwsbrief in 2012 van Plaatselijk Nut Wetering en omstreken. De volgende nieuwsberichten zijn de laatste tijd op de website www.pnweteringeo.nl geplaatst:

Nieuwe berichten en foto's
11-07 Zomereditie 2012 Waterproat
06-07 Park 'Nieuw Giethoorn' van de baan
06-07 Update Landinrichting
05-07 Baggeren en beschoeiing
30-06 29e Open Water Toernooi - Steenwijkerdiep (foto's) 

In de agenda staan verder nog de volgende data gepland:
18-07 of 25-07 Muzikale vaartocht over de Wetering
08-09 
Buurtfeest

Informatieavond in september
Zowel Dienst Landelijk Gebied als de provincie Overijssel willen de bewoners informeren over de herinrichting van de polders Wetering Oost en - West en de nieuw aan te leggen natuurverbinding van de N333 bij Muggenbeet. 
Het bestuur probeert dit op één avond in september te plannen. 
Zodra de datum bekend is zal dit worden doorgegeven


De redactieUw inschrijving:
[SUBSCRIPTIONS] 
1
 Kijk op www.pnweteringeo.nl