menu

Nieuwsbrief

Digitale nieuwsbrief 2012-01 Plaatselijk Nut Wetering eo
Onderwerp: Digitale nieuwsbrief 2012-01 Plaatselijk Nut Wetering eo
Verzenddatum: 2012-01-09 20:33:32
Mail nr #: 28
Inhoud:

1


Beste abonnee's van de digitale nieuwbrief,

Ten eerste nog de beste wensen voor het nieuwe jaar.

Verder ontvangt u de eerste digitale nieuwsbrief in 2012 van Plaatselijk Nut Wetering en omstreken:
de volgende nieuwsberichten zijn de laatste tijd op de website www.pnweteringeo.nl geplaatst.

12-01 Inloopgelegenheid 'Beleidsnotitie Bestemmingsplan Buitengebied'
07-01 Nieuwjaarsborrel 2012 goed bezocht (inclusief Nieuwjaarstoespraak)

In de agenda staan verder nog de volgende data gepland:

20-01 Filmavond met o.a. beelden van Wetering, Nederland en Muggenbeet
12-03 Algemene ledenvergadering Plaatselijk Nut Wetering e.o.; 
            Uitnodiging komt nog met agenda en locatie.
12-05 Vijfde Weerribbentoertocht voor historische tractoren
            Start 09.30 uur Wetering West 77 (Restaurant An 't Waeter)

De redactie

 

[SUBSCRIPTIONS] 

Uw inschrijving:
1
 Kijk op www.pnweteringeo.nl