menu

Nieuwsbrief

Digitale nieuwsbrief 2011-09 Plaatselijk Nut Weterin eo
Onderwerp: Digitale nieuwsbrief 2011-09 Plaatselijk Nut Weterin eo
Verzenddatum: 2011-12-09 15:30:57
Mail nr #: 27
Inhoud:

1


Beste abonnee's van de digitale nieuwbrief,

Hierbij ontvangt u de negende digitale nieuwsbrief in 2011 van Plaatselijk Nut Wetering en omstreken: de volgende nieuwsberichten zijn de laatste tijd op de website www.pnweteringeo.nl geplaatst.

09-12 Kersteditie 2011 Waeterproat
07-12 Faunapassage Muggenbeet (inloop-bijeenkomst Blokzijl)
06-12 Grote belangstelling inloopbijeenkomst baggeren
06-12 2,2 miljoen euro voor rietsnijders in De Weerribben
09-11 Oermensen en schatgravers in Nederland!
26-10 Meer geld van provincie naar Noordwest Overijssel

De redactie

 

Uw inschrijving:
[SUBSCRIPTIONS] 


1
 Kijk op www.pnweteringeo.nl