menu

Nieuwsbrief

Digitale Nieuwsbrief 03-2010 Plaatselijk Nut Wetering eo
Onderwerp: Digitale Nieuwsbrief 03-2010 Plaatselijk Nut Wetering eo
Verzenddatum: 2010-04-10 01:00:07
Mail nr #: 13
Inhoud:

1


 

Beste abonnee's van de digitale Nieuwbrief,

Hierbij ontvangt u de derde digitale nieuwsbrief in 2010 van Plaatselijk Nut Wetering en omstreken: de volgende nieuwsberichten zijn de laatste tijd op de website www.pnweteringeo.nl geplaatst.

08-03 Terug naar een ver verleden
De algemene ledenvergadering van de vereniging werd weer goed bezocht.
Na de pauze kreeg de heer Bakker uit Scheerwolde het woord als voorzitter van de Armvoogdij Scheerwolde. Hij nam de aanwezigen mee naar een ver verleden van onze directe omgeving.
Lees meer op de website

 
03-04 Hyrologisch onderzoek gestart in Noordmanen
Begin maart 2010 is er een hydrologisch onderzoek gestart om in beeld te krijgen hoe de huidige waterkwaliteit van het grond- en oppervlakte water van het gebied Noordmanen is.
Lees meer op de website


06-04 Vijfde Nieuwbrief op papier
De vijfde Nieuwsbrief (op papier) van Plaatselijk Nut Wetering en omstreken wordt half april 2010 verspreid. De Nieuwsbrief bevat berichten die ook onder de kop actueel staan.
Hiernaast staan er ook enkele algemene berichten in.
Lees meer op de website


07-04 Voorlichtingsavond plannen Wetering West en Wetering Oost 
De Nieuwsbrief op papier ligt - nog 'nat' van de drukkerij - klaar om verspreid te worden onder de leden van de vereniging en de kalender is alweer achterhaald. De voorlichtingsavond van Dienst Landelijk Gebied wordt niet op 12 mei 2010, maar op woensdag 19 mei 2010 georganiseerd!
Lees meer op de website


08-04 Jeugd begraaft schat bij de Voornpolle 
Kinderen van de openbare basisschool De Rolpaal uit Blokzijl hebben een schat 'begraven' in het Giethoornse meer bij het schateiland de 'Voornpolle'. 
Lees meer op de website


De redactie

 

Uw inschrijving:
[SUBSCRIPTIONS] 
1
 Kijk op www.pnweteringeo.nl