menu

Nieuwsbrief

Digitale Nieuwsbrief 02-2010 Plaatselijk Nut Wetering eo
Onderwerp: Digitale Nieuwsbrief 02-2010 Plaatselijk Nut Wetering eo
Verzenddatum: 2010-03-04 01:37:18
Mail nr #: 12
Inhoud:

1


Beste bewoners,

Hierbij ontvangt u de tweede digitale nieuwsbrief in 2010 van Plaatselijk Nut Wetering en omstreken: de volgende nieuwsberichten zijn de laatste tijd op de website www.pnweteringeo.nl geplaatst.

08-03 Algemene ledenvergadering 
De uitnodiging voor deze vergadering is schriftelijk verspreid onder de leden van de vereniging. De agenda en vergaderstukken kunnen op de website worden bekeken
Lees meer op de website

 


03-03 'Recreatiepark Scheerwolde' voorlopig van de baan
De Raad van State heeft de goedkeuring van de bestemmingsplanwijziging ten behoeve van het 'Woon- en recreatiepark Scheerwolde' nietig verklaard.
Lees meer op de website


19-02 Inrichtingsplan Scheerwolde gaat van start 

De adviescommissie van de Landinrichting NW Overijssel is op grote lijnen accoord gegaan met het 'Inrichtingsplan Scheerwolde'
Lees meer op de website


16-02 Ook nieuwe natuur tussen Wetering West en Roomsloot
Gedeputeerde Staten van Overijssel heeft besloten dat de ambitie om 'trilvenen' te ontwikkelen gelegd wordt in het gebied tussen Wetering West en de Roomsloot.
Lees meer op de website


07-02 Nederland weer in de schijnwerpers
De bewoners van Nederland zijn het ondertussen wel gewend. De naam van hun woonplaats spreekt tot de verbeelding en leidt vaak tot 'ludieke acties', die weer media aandacht brengen.
Lees meer op de website


05-02 Landmetingen door Grontmij
De Grontmij heeft begin februari 2010 landmetingen verricht langs Wetering West.
Lees meer op de website


01-02 Rietimpuls rietsnijders
Eind januari 2010 hebben Gedeputeerde Staten de subsidieregeling vastgesteld op basis waarvan de rietsnijders in Noord-West Overijssel in 2009 en 2010 vergoeding kunnen krijgen voor een meer natuurgericht rietlandbeheer.
Lees meer op de website

De redactie


Uw inschrijving:

[SUBSCRIPTIONS] 
1
 Kijk op www.pnweteringeo.nl